英皇钟表:9月新开两分店减租三五成

 《经济通通信社25日专讯》英皇钟表珠宝(00887)主席兼行政总裁杨诺思于股东会暗示 ,本年9月将在新界区开两间分店 ,别离位于上水及屯门,现时已经签约。

她指,会因应地域供给差别品质的货色 ,而新界区店肆重要走轻豪华线路,因为新界房钱较低,在该区开店指望可吸引差别类型的主顾 。

分店续租方面 ,她指,约有三分一分店需要续租,现时陆续在卡脖子阶段 ,而市场上续租房钱减幅可达30%至50%,指望旗下分店在续租时亦可得到以上的减租幅度 。

此外,她又提到 ,将在7月起在“微信”开设微商城售卖旗下英皇珠宝的产物,但其实不包孕钟表种别。

乐博体育 - 乐博体育官方首页

【读音】:

《jīng jì tōng tōng xìn shè 25rì zhuān xùn 》yīng huáng zhōng biǎo zhū bǎo (00887)zhǔ xí jiān háng zhèng zǒng cái yáng nuò sī yú gǔ dōng huì àn shì ,běn nián 9yuè jiāng zài xīn jiè qū kāi liǎng jiān fèn diàn ,bié lí wèi yú shàng shuǐ jí tún mén ,xiàn shí yǐ jīng qiān yuē 。

tā zhǐ ,huì yīn yīng dì yù gòng gěi chà bié pǐn zhì de huò sè ,ér xīn jiè qū diàn sì zhòng yào zǒu qīng háo huá xiàn lù ,yīn wéi xīn jiè fáng qián jiào dī ,zài gāi qū kāi diàn zhǐ wàng kě xī yǐn chà bié lèi xíng de zhǔ gù 。

fèn diàn xù zū fāng miàn ,tā zhǐ ,yuē yǒu sān fèn yī fèn diàn xū yào xù zū ,xiàn shí lù xù zài kǎ bó zǐ jiē duàn ,ér shì chǎng shàng xù zū fáng qián jiǎn fú kě dá 30%zhì 50%,zhǐ wàng qí xià fèn diàn zài xù zū shí yì kě dé dào yǐ shàng de jiǎn zū fú dù 。

cǐ wài ,tā yòu tí dào ,jiāng zài 7yuè qǐ zài “wēi xìn ”kāi shè wēi shāng chéng shòu mài qí xià yīng huáng zhū bǎo de chǎn wù ,dàn qí shí bú bāo yùn zhōng biǎo zhǒng bié 。

发表评论